Sağlıklı Beslenmeyle İlgili Gerçekçi Beklentiler

Sağlıklı yeme alışkanlıkları olan çocuklar yemekten hoşlanır, yiyeceklerle ilgilenir, doyana kadar yer ve doyduğunda durur. Zaman geçtikçe sağlıklı yeme alışkanlığı olan çocuk yeteneklerine şunları da ekler: yeni yiyecekleri deneyip onları beğenmek, sofrada iyi davranışlar sergilemek ve yemek konusunda daha az seçici olmak. Oysa ki pek çok ebeveyn çocuğunun sağlıklı beslenmesi konusunda gerçekçi olmayan beklentilere sahip olduğundan çocuklarını beslenme konusunda zorlamakta ve istemeden çocuklarının kötü beslenme alışkanlıklarına sahip olmalarına yol açabilmektedirler. Sağlıklı beslenmeyle ilgili gerçekçi beklentilere sahip olmak için aşağıdaki bilgilere göz atmak isteyebilirsiniz.

  •    Çocuklar genellikle bedenleri için doğru olan hızda beslenirler ve büyürler.
  •    Çocuklar ne zaman acıktıklarını ne zaman doyduklarını ve ne kadar yemeleri gerektiğini bilirler.
  •    Çocuklar tutarlı yeme ve atıştırma düzenlerine, iştahlarını düzene sokmaya ve damak zevklerini geliştirmeye yardımcı olacak şekilde beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Yeme ve atıştırma zamanlarının tahmin edilebilir olması özellikle küçük çocuklar için duygusal açıdan güven verici olacaktır.
  •    Çocukların bir seferde çok çeşitli yiyecekler yemeye ihtiyacı yoktur. Onlara çeşitli yiyecekler gün içinde önerilmelidir. Çocuklar ihtiyaçları olan besinleri yemek saatlerinde olduğu kadar iyi planlanmış yemek dışı atıştırmalarla da alabilirler.
  •    Çocukların beslenme ihtiyaçlarının yetişkinlerden farklılık göstermesinin yanı sıra, mideleri de yetişkinlerinkinden küçüktür. Dolayısıyla yetişkinin yediği porsiyonun dörtte biri veya üçte birine ihtiyaç duyarlar.
  •    Tipik olarak devamlı bir büyüme çocuğun kendine has beslenme ihtiyacının doğru oranda karşılandığının bir belirtisidir.
  •    Çocuklar yiyeceklerin kokuları, tatları ve dokuları konusunda yetişkinlere göre daha duyarlıdır. Bu nedenle yeni tatlara karşı çoğunluk olumsuz bir yaklaşımları olur. Fakat eğer beğenmedikleri takdirde çıkarmalarına izin verilirse denemekten yana olurlar. Belki denemelerden sonra çıkarma eylemi yirmi seferde veya yirmi farklı yiyecekte gerçekleşecektir ama sonunda yirmi birinci yiyeceği yutacak ve yeni tatları kabul edecektir.
  •    Mizaç yeme alışkanlıklarında önemli bir etkendir.
  •    Çocuklar yeme alışkanlıklarını yetişkinleri ve diğer çocukları izleyerek ve taklit ederek öğrenirler.
  •    Çocukluk boyunca ebeveyn ve çocuk arasındaki beslenme ilişkisi çocuğun ileriki yeme alışkanlığı açısından önemlidir. İyi bir beslenme ilişkisi sağlıklı beslenme alışkanlıklarına hazırlayacağı gibi, yetişkinlikte oluşabilecek beslenme bozukluklarından korur.